Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau:

JFTP::login: Unable to login
JFTP: :write: Unable to use passive mode

Có nghĩa bạn đã điền account FTP sai, vui lòng kiểm tra thật kỹ các thông số điền vào ở file config.

Cách tạo account FTP, bạn có thể xem tại đây: Hướng dẫn tạo account FTP tại DirectAdmin

Bài viết này có hữu ích?

749 Khách hàng đánh giá tốt (1046 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:   Warning: move_uploaded_file()...

Fix lỗi đính kèm 500 VBB file rar

Khi bạn download file đính kèm trong VBB như .rar hiển thị lỗi 500 trong VBB thì làm như sauLogin...

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau: Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE...

Xử lý Error Creat Database

Với mục đích bảo mật nên hệ thống của chúng tôi không chấp nhận mật khẩu database đơn giản. Bạn...

Cách tạo database ở PowerNet

Sau khi đăng nhặp vào directadmin bạn vào phần : MySql manager=>create database...