Khắc phục lỗi Joomla Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted

Đầu tiên, Bạn vào file configuration.php sửa những thông số sau:

var $caching = '1'; thành  var $caching = '0';

var $cache_handler = 'memcache'; thành var $cache_handler = 'file';

Sau đó lưu lại.

Tiếp theo, CHMOD thư mục cache và các thư mục con thành 777

Đăng nhập vào Administrator, Xóa cache (trong joomla administrator, đi tới System Tools -> clean cache.)

Bài viết này có hữu ích?

743 Khách hàng đánh giá tốt (921 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Thiết lập và triển khai SSL

Giới thiệuSercure Socket Layer (SSL) hiện nay là giao thức bảo mật rất phổ biến trên Internet...

Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in...

fix lỗi trắng trang do dis hàm scandir()

Vì lý do bảo mật nên các server powernet đã chặn hàm...

Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:   Warning: move_uploaded_file()...

Upload avatar và đính kèm tại forum VBB (vBulletin) server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này: Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]:...