Xử lý Password must have both upper and lower case

Password must have both upper and lower case characters

Với ý nghĩa dịch ra là: Mật khẩu phải gồm cả ký tự thường và ký tự hoa.

Ví dụ: PowerNet154 là một mật khẩu được chấp nhận.

Bài viết này có hữu ích?

554 Khách hàng đánh giá tốt (831 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Cập nhật ngay lập tức dung lượng host với DirectAdmin

DirectAdmin có cơ chế tự động cập nhật lại dung lượng host mỗi 30' một lần. Tuy nhiên, khách...

Lỗi SAFE MODE Restriction in effect

THÔNG BÁO LỖI CỤ THỂ. Warning : chdir() [function.chdir]: SAFE MODE Restriction...

Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Assigning the return value of new by reference is...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...

Đổi mật khẩu (Password) tài khoản Hosting

Bạn muốn đổi mật khẩu (Password) của Hosting? Hoặc bạn đã quên mật khẩu (Password),...