Xử lý Password must have both upper and lower case

Password must have both upper and lower case characters

Với ý nghĩa dịch ra là: Mật khẩu phải gồm cả ký tự thường và ký tự hoa.

Ví dụ: PowerNet154 là một mật khẩu được chấp nhận.

Bài viết này có hữu ích?

554 Khách hàng đánh giá tốt (831 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Mod_Rewrite và .htaccess

Mod_Rewrite là một module của Apache Web Server, cho phép viết lại địa chỉ của website. Thông...

Cách cài đặt Plugins và Themes của Wordpress tự động trên server safe mode ON

Bạn thực hiện các công đoạn như sau: Đầu tiên đọc bài viết này,...

Đổi mật khẩu (Password) tài khoản Hosting

Bạn muốn đổi mật khẩu (Password) của Hosting? Hoặc bạn đã quên mật khẩu (Password),...

Vấn đề mất các liên kết hình ảnh, css, javascript khi rewrite url

Đây là một lỗi cơ bản, mà rất nhiều người gặp phải khi sử dụng kỹ thuật rewrite url, nguyên nhân...

Khắc phục lỗi cài đặt Components trên joomla

Chào các bạn. Khi các bạn sử dụng mà nguồn trên joomla cài đặt hay chạy chức năng Components 1...