Xử lý Error Creat Database

Với mục đích bảo mật nên hệ thống của chúng tôi không chấp nhận mật khẩu database đơn giản.

Bạn hãy dùng mật khẩu mạnh, Mật khẩu của database phải gồm có chữ thường, chữ hoa và số. Ví dụ: PowerNet02QT

Bài viết này có hữu ích?

556 Khách hàng đánh giá tốt (877 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Cách restore data với dung lượng lớn

  Hướng dẫn backup import data bằng sql dumper cho data có dung lượng lớn 1. Cài Đặt My Sql...

Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau: JFTP::login: Unable to login JFTP: :write: Unable to...

Lỗi: session.save_path directory not set trong nukeviet?

User Errorsession.save_path directory not set! Please set your session.save_path in your system...

Đổi mật khẩu (Password) tài khoản Hosting

Bạn muốn đổi mật khẩu (Password) của Hosting? Hoặc bạn đã quên mật khẩu (Password),...

Khắc phục sự cố: Invalid login khi đăng nhập vào quản lý hosting

DirectAdmin Login Page Invalid login. Please verify your Username and Password   Nếu quý khách...