Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './global.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68

Xảy ra một trong những lý do sau:
1. file global.php không có thực
2. file global.php bị lỗi khi upload
3. file global.php bị chmod không có quyền đọc

Cách khắc phục:
1. Kiểm tra chmod
2. Upload lại file global.php

Bài viết này có hữu ích?

577 Khách hàng đánh giá tốt (789 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Một số cách chuyển đổi có dấu sang không dấu trong rewrite url

  Tôi có đọc rất nhiều bài, các bạn hỏi sau khi đã biết cách rewrite url rằng: bây giờ không...

Nén và giải nén file .zip, .gz,... tại Power Hosting (DirectAdmin)

Để thực hiện việc nén ta làm như sau: Đăng nhập vào Hosting, phần Files Manager:...

Upload avatar và đính kèm tại forum VBB (vBulletin) server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này: Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]:...

Một số lưu ý khi chuyển host

Một công việc đơn giản và thường bắt gặp khi bạn đang sử dụng hơn một dịch vụ hosting từ các nhà...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...