Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './global.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68

Xảy ra một trong những lý do sau:
1. file global.php không có thực
2. file global.php bị lỗi khi upload
3. file global.php bị chmod không có quyền đọc

Cách khắc phục:
1. Kiểm tra chmod
2. Upload lại file global.php

Bài viết này có hữu ích?

577 Khách hàng đánh giá tốt (786 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Sypex Warning: fopen(ses.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied

Khi sử dụng Backup và Retore với Sypex bạn gặp trường hợp này:Warning:...

Hướng dẫn tạo account FTP tại DirectAdmin

Bạn muốn tạo account FTP với lý do chia sẻ hay bảo mật hơn. Hãy coi hình dưới đây Đầu tiên đăng...

cách đổi domain (tên miền) directadmin

Cách đổi domain như sau :Đăng nhập vào hosting Directadmin chọn mục Domain...

Hướng dẫn sử dụng chức năng file Editor trong directadmin

Bước 1:  Tại màn hình Home, chọn File Editor:        ...

Server Power Hosting hỗ trợ những định dạng file nào

Hiện tại server Power Hosting hỗ trợ chạy đầu tiên là php. Tuy nhiên các định dạng dưới đây...