Xử lý lỗi không thể kiểm tra tên miền ở WHMCS (fixed check domain WHMCS)

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau:

  • Kiểm tra đã đặt giá cho tên miền chưa?
  • Kiểm tra đã tạo đuôi tên miền chưa?
  • Kiểm tra server whois của tên miền?
  • Kiểm tra PORT OUT 43 tại server. Server phải mở PORT OUT 43 thì mới có thể check được.

Chúc bạn thành công.

Bài liên quan