Xin vui lòng nhập giá trị callback method (Please enter a valid callback method)

Khi bạn gặp lỗi này:

Tiếng Việt: Xin vui lòng nhập giá trị callback method

Tiếng Anh: Please enter a valid callback method

 

Hãy nhớ Upload các file lên trước khi tiến hành cài đặt Add On . Như thế sẽ khắc phục được.

 

Chúc bạn thành công.

Bài liên quan