VBB – Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây:

Warning: xxx
Unable to add cookies, header already sent
File: xxxincludesclass_ core.php
Line: xxx

 

Hoặc

Warning : array_merge() [function.array-merge ]: Argument #1 is not an array in [path]/includes/init.php on line 313
Unable to add cookies, header already sent.
File: /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/ebook/includes/class_core.php
Line: 5554

Nếu gặp lỗi như vậy khi đang cài mod hay khi chuyển host… thì các bạn làm như sau
– Mở file config.php thêm vào sau dấu

define(‘DISABLE_HOOKS’, true);

Câu lệnh này dùng để tắt tất cả các Mod đã cài hoặc mới cài.

– Nếu bạn mới cài một mod mới, sau khi tắt mod hãy kiểm tra lại module VBB mới cài đó

– Nếu bạn mới chuyển host, sau khi tắt mod kiểm tra lại những module đã cài

– Mở file bị báo lỗi init.php ( báo file nào sửa file đó – ở đây là dòng 313). Thử kiểm tra nội dùng dòng đó = notepad ++ sau đó Encoding –> Encode in ANSI –> Save.

Chúc bạn thành công

 

Bài liên quan