Tôi muốn biết thêm về Hội viên PowerNet?

Hội viên PowerNet là một phương pháp tùy chọn và tự nguyện đối với tất cả khách hàng đăng ký tài khoản tại website http://powernet.vn.

Đối với Hội viên PowerNet, bạn sẽ được hưởng hoa hồng khi giới thiệu dịch vụ cho các khách hàng mới. Tỷ lệ hoa hồng tối đa 10% tùy theo dịch vụ bạn giới thiệu.

Cụ thể như sau:

Hosting: 10%

VPS: 3%

Server: 3%

Các dịch vụ khác: 5%

Khi bạn gửi liên kết hội viên đến khách hàng mới, sẽ có 01 cookie 90 ngày được thiết lập tại máy tính khách hàng, sẽ đảm bảo trong 90 ngày sau đó, bất cứ lúc nào khách hàng tiến hành đăng ký, hoa hồng vẫn được tính cho bạn.

Chức năng hội viên là bắt buộc khi bạn đăng ký làm Cộng tác viên. Có nghĩa là khi bạn đăng ký Cộng tác viên, bạn phải hoạt động hội viên thực sự tốt và có doanh thu hiệu quả.

Hội viên không yêu cầu bất cứ điều kiện nào, tất cả mọi khách hàng đều được đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo không lợi dụng chức năng Hội viên để kinh doanh dịch vụ không thuộc công ty.

Hội viên chỉ có công việc giới thiệu khách hàng mới cho PowerNet, không có trách nhiệm giải quyết sự cố, chăm sóc khách hàng hoặc các vấn đề liên quan đến công ty. Mọi việc đăng ký, sử dụng và hỗ trợ của khách hàng đều diễn ra trên website chính thức của PowerNet: http://powernet.vn.

Vui lòng vào liên kết: http://powernet.vn/affiliates.php để biết thêm các chi tiết và kiếm thu nhập với Hội Viên PowerNet.

Mọi thông tin hoặc hỏi đáp vui lòng liên hệ với Phòng kinh doanh.

Bài liên quan