Thời gian Uptime là gì?

Thời gian uptime là thời gian server/ máy chủ hoạt động liên tục, không “chết máy”.
Các nhà cung cấp dịch vụ hosting lớn trên thế giới đều có thời gian uptime 99 cho đến 100 phần trăm.
Lượng uptime tốt nhất có thể có là 100%, nhưng vì lỗi/trục trặc có thể xảy ra, PowerNet đảm bảo 99.99% lượng uptime. Điếu này có nghĩa site của bạn sẽ không ngừng hoạt động hơn 43 phút trong một tháng.

Bài liên quan