Nguyên tắc căn bản trong đăng ký tên miền – domain

• Tên miền | domain không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org
• Tên miền | domain chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
• Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
• Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền | domain bằng dấu trừ (-).
• Tên miền| domain càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
• Tên miền | domain phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
• Tên miền | domain chưa có chủ thể khác đăng ký, hoặc tên miền không có tranh chấp.
• Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền | domain hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí

ký các Domain name kiểu này, thông thường bạn phải liên hệ trực tiếp với người quản lý Domain name cấp cao nhất.

Bài liên quan