Nếu không hài lòng với dịch vụ tôi có được hoàn lại tiền không?

Dĩ nhiên là có, chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền chúng tôi đã nhận nhưng với điều kiện lý do Khách hàng không hài lòng là đúng và xác đáng, thời gian sử dụng của khách không quá 7 ngày (đối với order 3 tháng), 15 ngày (đối với order 6 tháng), 30 ngày (đối với order 12 tháng) hoặc khách hàng không vi phạm quy định của chúng tôi.

Quý khách vui lòng tham khảo thêm tại đây: Chính sách hoàn tiền

Bài liên quan