Nâng cấp gói hosting sẽ tính như thế nào?

Khách hàng chỉ cần thanh toán thêm chi phí chêch lệch giữa gói cũ và gói mới. Và việc tính chênh lệch này được thực hiện tự động bằng hệ thống

Ví dụ:
Gói dịch vụ đang sử dụng có giá là 100,000 đ/tháng ( Thanh toán 12 tháng thì số tiền sẽ là 12 x 100,000 đ/tháng = 1,200,000 đ/năm)
Sau khi sử dụng được 06 tháng và muốn nâng cấp lên gói mới có giá 200,000 đ/tháng (Thời gian sử dụng của gói cũ còn lại là 6 tháng).
Như vậy quý khách thanh toán 6 x (200,000 đ – 100,000 đ)= 600,000 đ.

Lưu ý: Giá thực tế sẽ thấp hơn theo ví dụ đưa ra bởi vì chúng tôi luôn có chính sách chiết khấu hoa hồng cho việc thanh toán theo 03, 06, 12, 24 và 36 tháng.

  • Thời hạn thanh toán 03 tháng giảm giá 5%
  • Thời hạn thanh toán 06 tháng giảm giá 10%
  • Thời hạn thanh toán 12 tháng giảm giá 20%
  • Thời hạn thanh toán 24 tháng giảm giá 25%
  • Thời hạn thanh toán 36 tháng giảm giá 30%

 

Bài liên quan