Lấy lại mật khẩu quản lý domain tại domaincp.powernet.vn

Nếu bạn quyên mật khẩu quản lý tên miền tại domaincp.powernet.vn thì có thể lấy lại bằng cách như sau :
Vào link http://domaincp.powernet.vn/ chọn Forgot Password
Ô đầu tiên để nguyên là Customter
Ô thứ 2 bạn điền email lúc đăng kí tên miền và chọn sent reset
Chúc bạn thành công

Bài liên quan