Làm cách nào để biết được website tôi đang hoạt động?

Có một vài cách để kiểm tra điều này :

1. Kiểm tra từ pc của bạn, dùng command prompt ( Start -> Run -> cmd) và gõ lệnh sau:
– ping yourdomain.com
– nslookup yourdomain.com
– tracert yourdomain.com (nếu PC bạn dùng windows)
– traceroute youdomain.com (nếu PC bạn dùng *nix)

Câu lệnh sẽ cung cấp thông tin nếu gặp phải error. Nếu bạn không hiểu kết quả câu lệnh trên, hãy gởi cho chúng tôi kết quả, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn chi tiết hơn.

2. Kiểm tra bằng các công cụ bên ngòai : bạn có thể dùng các công cụ sau để check
http://www.siteuptime.com/users/quickcheck.php
http://www.alertra.com/spotcheck.php

Những công cụ này có thể check website của bạn từ bất kì nơi nào các công cụ có thể kiểm tra. Vui lòng gởi chúng tôi kết quả nếu bạn nhận được thông báo lỗi từ các công cụ trên.

Bài liên quan