Hướng dẫn thiết lập DNS tại DNS Trung Gian

Bạn thiết lập như hình sau:

Thiết lập DNS

 

Nếu bạn muốn chạy subdomain mà không cần thêm từng giá trị, dùng hình sau:

Thêm subdomain

 

Ô màu đỏ(WWW), bạn nên để giá trị CNAME, CNAME về tên miền ( không có http:// và www.)

Ô màu tím (@), bạn trỏ về IP server

Chú ý cấu hình domain :

– Nếu Record Type là: A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 222.255.167.167
– Nếu Record Type là: CNAME thì Address phải là tên miền , ví dụ: powernet.vn
– Nếu Record Type là: MX thì Host record phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.powernet.vn
– Nếu Record Type là: URL Redirect/URL Frame thì Address phải là tên, ví dụ: http://powernet.vn
Priority chỉ áp dụng cho Type là MX

Chú ý cấu hình email chuyển tiếp:

– Nếu sử dụng email chuyển tiếp thì MX domain phải trỏ đến địa chỉ: mail.powernet.vn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.powernet.vn)
– Nếu không muốn sử dụng email chuyển tiếp nữa bạn hãy cấu hình lại MX là địa chỉ mail server của bạn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.domaincuaban.com)

 

Chú ý khi thiết lập Email Google, bạn thêm các giá trị như trong hình:

Thiết lập Email Google

Trong đó các giá trị MX là phải điền, Giá trị mail ( CNAME) thì bạn có thể đổi tên, ví dụ mail.powernet.vn thì điền mail, còn muốn là webmail thì điền webmail

Chúc bạn thành công, lưu ý các giá trị khác cũng tương tự.

Bài liên quan