Hướng dẫn lỗi “Warning: Cannot modify header information – headers already sent by”

Trong quá trình chuyển host hoặc có  sự thay đổi trong database có thể gây lỗi  Warning: Cannot modify header information.

Bước 1: Kiểm tra lại các file PHP thông báo lỗi xem có chứa các ký tự lạ không. Đó có thể là nguyên nhân gây lỗi do file PHP do đang ở dạng ANSI chuyển qua UTF8 hoặc có gõ thêm tiếng việt. Nếu không có lỗi tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2:  Sử dụng lệnh:

  • ob_start(); =>> chèn vào đầu file php báo lỗi
  • ob_end_flush(); =>>chèn vào cuối file php báo lỗi

Một cách khác nếu bạn có quyền quản trị server bạn có thể update lại file php.ini của server để thiết lập lại thuộc tính output_buffering= ON trong file php.ini

Thực hiện xong bạn có thể kiểm tra lại kết quả, chắc chắn lỗi sẽ được khắc phục.

Chúc bạn thực hiện thành công !