Hướng dẫn giải nén trên plesk

Trong plesk cpanel, bạn có thể giải các file nén bằng cách upload file nén và chọn chức năng giải nén

Vào File Manager –> chọn thư mục sẽ upload file lên host

Chọn chức năng Add new file


Sau đó nhấn OK để thực hiện

Bài liên quan