Hướng dẫn chuyển tên miền sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn

Hướng dẫn cách chuyển tên miền tại PowerNet từ tài khoản này sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn:
1. Đăng nhập tại domaincp.powernet.vn (Nếu là khách hàng thì chọn role: Customer – Nếu quên mật khẩu hãy dùng chức năng quên mật khẩu).
2. Khi đăng nhập xong hãy vào phần: List All Orders > Chọn tên miền > Chọn tiếp chức năng Move Services (Làm theo các bước như hình ảnh  đính kèm)
3. Nhập các thông tin và nhấn chuyển, thông tin của khách hàng mới có định dạng:
New Customer’s ID: 123456789 (số)
New Customer’s username: webmaster@powernet.vn (email)
Nếu muốn dùng thông tin khách hàng mới làm thông tin whois thì chọn phần: Use new customer’s default contact
Hướng dẫn chuyển tên miền sang tài khoản khác tại domaincp.powernet.vn
Chúc bạn thành công.

Bài liên quan