Hướng dẫn cài đặt mã nguồn moodle trên hosting PowerNet

Chào các bạn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài mã nguồn Moodle trên Hosting PowerNet.

Bản chất của moodle nó check version php theo version moodle. Hiền tại PowerNet đang sử dụng php version 5.2.7 nên các bạn phải chọn moodle 2.0.8 sẽ đúng version php

Tham khảo version tại đây

http://download.moodle.org/

Download moodle 2.0.8

http://download.moodle.org/download.php/stable20/moodle-2.0.8.zip

Sau khi upload lên thư mục root bạn giải nén ra luôn folder root thì đường dẫn root của bạn có tên là http://domaincuaban.com

Chạy link http://domaincuaban.com để cài đặt

Chọn languge => Next

sau đó vào file config-list.php Edit lại thông tin Mysql mà bạn đã tạo trước đó

$CFG->dbtype    = ‘pgsql’;      // ‘pgsql’, ‘mysqli’, ‘mssql’ or ‘oci’ (nếu database trên Linux thì chọn mysqli) mình chọn mysqli
$CFG->dblibrary = ‘native’;     // ‘native’ only at the moment
$CFG->dbhost    = ‘localhost’;  // eg ‘localhost’ or ‘db.isp.com’ or IP
$CFG->dbname    = ‘moodle’;     // database name, eg moodle ( tên database)
$CFG->dbuser    = ‘username’;   // your database username (user database)
$CFG->dbpass    = ‘password’;   // your database password (pass database)

Phân quan trọng nhất là đây

$CFG->wwwroot   = ‘http://domaincuaban.com’;  ví dụ : http://powernet.vn
$CFG->dataroot  = ‘đường dẫn data của bạn’; ví dụ ‘/home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/moodledata’; (bạn phải creat folder moodledata và chmod 777 )

Xong các bạn save as lại thành file config.php (nhớ là config.php nó mới chạy nhé )

Tiếp theo bạn F5 đường dẫn domain của bạn . nó sẽ link đến domaincuaban.com/admin/index.php để cài đặt

Lúc này no sẽ báo lỗi dòng màu đỏ ( do kiểu dữ liệu database mặc định của powernet là latin_swich_ci) bạn đăng nhập vào phpmyadmin => select database => chọn operation để chình lại dữ liệu =>

mục Collation: chọn utf8_genaral_ci cho đúng vơi database của moodle yêu cầu

Xong bạn chọn next và cài đặt bình thường

Chúc các bạn thành công

Bài liên quan