Fix lỗi upload avatar Discuz

Chào các bạn.

Một số hosting khi upload avatar trên mã nguồn Discuz thường bị lỗi “không thể upload avatar Error :0”

 

Bạn vào file manager của directadmin Chmod folder 000 của uc_server/data/avatar thành 777 và Reset Ower (nếu có)

Bạn upload lại tất nhiên là nó vẫn báo lỗi như trên vì mỗi lần upload nó tự tạo ra 1 thư mục

Bạn làm 2 , 3 lần như vậy thì cuối cùng ta được đường dẫn mà nó tạo ra nơi để save file “uc_server/data/avatar/000/00/00”

Sau khi làm xong chúng ta upload lại khi nào nó báo như phía dưới thì thành công

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan