Fix lỗi imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open joomla

Chào các bạn.

Sau khi chuyển host cho joomla hoặc 1 số mã nguồn khác có thể dẫn đến lỗi "imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open"

imagejpeg() : hàm này sẽ lấy file ảnh từ folder f cache của joomla (hoặc nơi mà bạn chứa file ảnh)

Các bạn tìm đường dẫn đó và chmod thành 777.

Chúc các bạn thành công.

Bài liên quan