Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này:

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/index.php on line 8
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/powernet.vn/public_html/includes/dbconnect.php on line 4

Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, ở đây là:
– index.php on line 8
– dbconnect.php on line 4
tìm dòng có cấu trúc như (thủ thuật: hãy tìm những dòng có ký tự “&”):
Code:

$tên_biến = & new abc;

Bạn bỏ kí tự “&” đi là hết lỗi thôi.
Chúc bạn thành công

Bài liên quan