Dữ liệu của VPS có được backup hàng tuần không?

Đây là dịch vụ server, VPS dùng riêng, quý khách cần có người quản trị và có chế độ tự backup và bảo vệ dữ liệu của mình trong tất cả các trường hợp bị hack hay HDD bị lỗi do nhà sản xuất HDD.
Tuy nhiên, đối với dịch vụ tại PowerNet, thông thường các VPS cũng được backup full VPS hàng tuần, đây là một sự đảm bảo dữ liệu của bạn không bị mất trong các trường hợp sự cố.
Ngoài ra bạn có thể Đăng ký dịch vụ đi kèm “Quản trị máy chủ” của chúng tôi. Lúc đó dữ liệu sẽ được backup theo cụ thể từng phần chứ không phải full VPS.

Bài liên quan