Đổi Nameserver tên miền Việt Nam

Chào bạn,

Bạn muốn đổi Nameserver của tên miền Việt Nam, Có 02 cách để đổi:

Cách 1: Bạn đổi tại trang quản lý DNS Trung gian: dns.powernet.vn ( Tab Custom DNS)

Cách 2: Bạn đổi tại trang quản lý tên miền: Tên miền của tôi. Tại đây bạn có thể toàn quyền đổi nameserver bất cứ lúc nào và hoàn toàn tự động mà không cần liên hệ kỹ thuật hỗ trợ.

Đầu tiên bạn vào phần Tên Miền của tôi:

tên miền của tôi

Tiếp đó bạn vào Phần quản lý của tên miền bạn muốn đổi Nameserver:

quản lý tên miền

Tại tab này, bạn sẽ nhìn thấy DNS hiện tại của tên miền, bạn có 02 lựa chọn là sử dụng Nameserver mặc định, hoặc bạn có thể đổi sang một nameserver khác.

Chúc bạn thành công.

Bài liên quan