Đăng ký Cộng Tác Viên PowerNet như thế nào?

Cộng tác viên PowerNet giúp bạn kiếm thêm nhiều hơn thu nhập so với Hội viên PowerNet.

Trước khi liên hệ đăng ký Cộng tác viên, bạn cần phải có điều kiện cần là Hội viên PowerNet hoạt động đạt hiệu quả.

Trong khoảng thời gian bạn làm Hội viên PowerNet, chúng tôi sẽ xem xét hoạt động của bạn để có thể xét bạn vào Cộng tác viên.

Cộng tác viên có 02 phương pháp làm việc:

1. Cộng tác viên online: làm việc online, không giới hạn thời gian.

Quyền lợi:

– Được hưởng hoa hồng cao hơn so với Hội viên ( tối đa 20%)

– Được tài trợ miễn phí dịch vụ theo nhu cầu.

Nghĩa vụ:

– Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng

2. Cộng tác viên offline: làm việc tại công ty, không giới hạn thời gian.

Quyền lợi:

– Được hưởng hoa hồng cao nhất tối đa 30%

– Được hỗ trợ tiền xăng và tiền điện thoại.

– Được tài trợ miễn phí dịch vụ theo nhu cầu.

Nghĩa vụ:

– Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng tại công ty ( hoặc bằng máy tính tại công ty qua mạng).

Bài liên quan