Chèn trạng thái Online/Offline yahoo trên website bằng hình ảnh khác

Chúng tôi xin giới thiệu công cụ check nick yahoo cho các webmaster với mục đích thay đổi hình ảnh Online/Offline bằng một hình ảnh tùy chọn.

Về cơ bản quy trình check sẽ giống như ở yahoo tuy nhiên có những điểm khác sau:

  • Có thể check chính xác hơn tool yahoo vì đôi khi yahoo trả kết quả về báo lỗi
  • Hình ảnh có thể thay đổi ( bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được cập nhật hình ảnh của bạn)

Trong đó:

  • Màu đỏ: là nơi chèn nick yahoo cần check vào. Nick yahoo phải giống với chuẩn của yahoo, tức có từ 4 đến 32 ký tự, có thể gồm dấu “_” và dấu “.” ( ví dụ: u=phatpt86 là đúng)
  • Màu hồng: là nơi chèn số thứ tự của hình ảnh. Số tự tự của hình ảnh là số nguyên từ có tối đa 2 ký tự ( ví dụ: pn=2 là đúng)
  • Màu xanh: là phần không thể thay đổi ( trừ khi có cập nhật từ PowerNet)

Mong rằng, công cụ này sẽ hữu ích cho bạn.

Cập nhật 01/06/2012: Hiện nay Yahoo chỉ cấp 5000 lần request/ngày. Và hiện tại có rất nhiều website đang sử dụng code này dẫn đến quá tải và sẽ không thể kiểm tra  Online/Offline được nữa. Vì thế, nếu bạn muốn sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thêm nick bạn vào database. Cảm ơn

Cập nhật 03/06/2012: Số lượng request vẫn quá nhiều dẫn tới chúng tôi buộc lòng phải chuyển link request về logo của PowerNet

Cập nhật 07/10/2014: Ngừng hoàn toàn công cụ check Yahoo Online/Offline


Bài liên quan