Cài đặt Email Options (SMTP) trong Xenforo

Nhiều Hosting không hỗ trợ hàm Email nên dẫn tới diễn đàn không thể gửi được. Set return path with -f parameter (recommended, but does not work on all servers)

Mình hướng dẫn các bạn cài đặt phương thức SMTP cho Xenforo để có thể gửi Email (kích hoạt, chúc mừng sinh nhật, tin nhắn,…)

Bạn vào: admin.php?options/list/emailOptions chọn phương thức SMTP

Tại đây bạn cài đặt theo hình sau, ở đây Email là dùng Email Google cho Tên miền, bạn cũng có thể dùng Email Gmail nếu chưa có Email Google cho Tên miền

Email Option

Lưu ý : Thay port 587 nếu dùng TLS

Chúc bạn thành công.

Ghi chú: Nếu có lỗi bạn kiểm tra tại: admin.php?logs/server-error xem lỗi gì ( Thường là lỗi server không mở Port OUT 465

 

Bài liên quan