cách đổi domain (tên miền) directadmin

Cách đổi domain như sau :
Đăng nhập vào hosting Directadmin chọn mục Domain Setup=>Change a domain name Sau đó chọn domain cần đổi và gõ domain mới vào =>Click Change

Bài liên quan