Cách chèn popup vào forum VBB đơn giản

Bạn đăng nhập vào AdminCP,

 

Sau đó vào: Styles & Templates > Chọn Edit Templates > Chọn 01 Templates cần sửa ( ở đây mình chọn Template: footer)

Chèn vào đoạn code sau

<script type=”text/javascript” >
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent(“on” + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj[“on” + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, “load”, function(e){
addEvent(document.body, “click”, function(e)
{
if(document.cookie.indexOf(“wmt=wmt-popunder”) == -1)
{
params = ‘width=1024‘;
params += ‘, height=768‘;
params += ‘, top=0, left=0,scrollbars=yes’;
params += ‘, fullscreen=yes’;
var w = window.open(“http://powernet.vn“, ‘window’, params).blur();
document.cookie = “wmt=wmt-popunder”;
window.focus();
}
});
});
</script>

Bạn kiểm tra lại xem kết quả đúng như yêu cầu chưa. Các thông số bôi đen thì tùy vào liên kết và chiều rộng và chiều dài của popup mà ta có thể tùy chỉnh

Bài liên quan