Bản quyền phần mềm của PowerNet có phải là chính hãng không?

Chúng tôi là đại lý cấp phép của các công ty sỡ hữu bản quyền. Việc sử dụng bản quyền hoàn toàn đúng với quy định và pháp luật Việt Nam. Có đầy đủ hóa đơn chứng từ liên quan.

Bài liên quan