Thông tin

Quy định sử dụng

Ngày 7/07/2013

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ Đăng ký tên miền, Hosting, VPS, Máy chủ và Thiết kế website giữa người sử dụng dịch vụ và Công ty TNHH PowerNet - PowerNet Co., Ltd (Sau đây gọi tắt là "PowerNet"). 1.2. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản Tiếng Việt mới nhất luôn được cập nhật tại: Quy định sử... Thêm


Chính sách bảo mật thông tin

Ngày 6/07/2013

PowerNet luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như... Thêm


Chính sách hoàn tiền

Ngày 23/05/2013

1. Nội dung chính Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền. 2. Hoàn tiền & Hoàn tiền 100% Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ. Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 15 ngày nếu như yêu... Thêm


Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Ngày 26/09/2012

Miễn trừ trách nhiệm được hiểu là các điều kiện, điều khoản và chính sách công bố dưới đây về việc từ chối trách nhiệm của Công ty TNHH PowerNet đối với bất cứ tổ chức cá nhân nào truy cập, đăng ký và sử dụng các dịch vụ tại Công ty thông qua website: https://powernet.vn và các máy chủ dịch vụ dưới mọi hình thức. Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện. CÁC THUẬT NGỮ: + Công ty: Ở đây được... Thêm