Kiểm tra tên miền Tìm một tên miền tuyệt hảo cho quý khách...

Nhập tối đa 20 tên miền quý khách muốn kiểm tra vào ô dưới đây, mỗi tên miền một dòng. Không bao gồm http:// hoặc www

Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
org 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
info 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
biz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
xyz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
asia 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
mobi 1 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
cc 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
org 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
info 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
biz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
xyz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
asia 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
pro 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
tel 1 430,000 VND 430,000 VND 430,000 VND
mobi 1 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
eu 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
de 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
es 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
in 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
nl 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
pw 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
ca 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
cn 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
asia 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
bz 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
cc 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
me 1 700,000 VND 700,000 VND 700,000 VND
tv 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
ws 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
co 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
pw 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
pro 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
tel 1 430,000 VND 430,000 VND 430,000 VND
mobi 1 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
cc 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
me 1 700,000 VND 700,000 VND 700,000 VND
tv 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
ws 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
co 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
pro 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
tel 1 430,000 VND 430,000 VND 430,000 VND
mobi 1 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
pw 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
eu 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
de 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
es 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
in 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
nl 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
ca 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
cn 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
asia 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
bz 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
me 1 700,000 VND 700,000 VND 700,000 VND
tv 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
co 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
xyz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
Đuôi tên miền Năm Đăng ký mới Chuyển tên miền về PowerNet Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
org 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
info 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
biz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
xyz 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
us 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
eu 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
de 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
es 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
in 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
ru 1 250,000 VND N/A 250,000 VND
nl 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
pw 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
ca 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
cn 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
asia 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
pro 1 350,000 VND 350,000 VND 350,000 VND
tel 1 430,000 VND 430,000 VND 430,000 VND
mobi 1 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
bz 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
cc 1 530,000 VND 530,000 VND 530,000 VND
me 1 700,000 VND 700,000 VND 700,000 VND
tv 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
ws 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
co 1 730,000 VND 730,000 VND 730,000 VND
sx 1 830,000 VND 830,000 VND 830,000 VND
vn 1 830,000 VND N/A 480,000 VND
com.vn 1 700,000 VND N/A 350,000 VND
net.vn 1 700,000 VND N/A 350,000 VND
biz.vn 1 700,000 VND N/A 350,000 VND
org.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
gov.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
edu.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
pro.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
info.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
int.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
ac.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
danang.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND
hanoi.vn 1 400,000 VND N/A 200,000 VND