WHMCS Addons Thiết kế modules cho WHMCS

Những Addons này phù hợp với phiên bản V5 trở lên.
Addons phù hợp với cấu trúc của WHMCS.
Baokim Gateways

Tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim vào WHMCS.

NganLuong Gateways

Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng vào WHMCS.


« Trở lại Cập nhật lần cuối: 17/08/2012